Polityka Firmy

Ogólne zasady współpracy

 • Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy, w tym również zmieniających zapisy tego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowanena adres ChangeMakers Artur Król, ul. Smocza 26/93, 01-041 Warszawa. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarciaumowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin istosowne przepisy prawa.

 

Pliki Cookie

 • W niektórych witrynach internetowych www.krolartur.com można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jegoaktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

 

Skuteczna Zmiana

 • ChangeMakers stawia na coaching zorientowany na rezultaty – celem jest szybka i skuteczna zmiana, wymagająca minimalnej możliwej ingerencji w prywatne życie i doświadczenia klienta.
 • Chociaż większość sesji w ChangeMakers płatna jest od sesji, w przypadku pracy z niektórymi celami możliwe jest ustalenie stawki w zależności od wyniku pracy. Przykładem celów, które były dotychczas podejmowane na takich zasadach są m.in. wykorzystanie potencjału psychiki do pracy z chorobami lub wpływu na metabolizm i uzyskanie kilku dodatkowych centymetrów wzrostu. Tego rodzaju praca ma charakter eksperymentalny, a jej wyniki mają duże znaczenie dla lepszego poznania potencjału ludzkiego umysłu, stąd możliwość uzależnienia zapłaty nie od czasu pracy, a od jej efektów.
 • W przypadku współpracy z firmami negocjowalne jest ustalenie części zapłaty w formie prowizji od wzrostu przychodów firmy.
 • Coaching w ChangeMakers to skupienie na rezultatach – na sesji klienci uczą się wykorzystywania narzędzi i metod zmiany osobistej, dzięki czemu mogą stosować uzyskane umiejętności również w innych aspektach swojego życia.

Prawa autorskie

 • Wszelkie materiały znajdujące się na stronie są prawnie zastrzeżone i mogą być używane, powielane, reprodukowane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Artura Króla i ChangeMakers.

Polityka prywatności

 • Firma ChangeMakers rejestruje Twoje dane w całkowicie bezpieczny sposób. Są one dostępne tylko i wyłącznie pracownikom firmy ChangeMakers.
 • Jeśli chciałbyś by Twoje dane zostały wykreślone z naszej bazy, poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na artur@krolartur.com
 • Jeśli chciałbyś poprawić swoje dane, poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na artur@krolartur.com
 • Zapisując się na newslettera automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy ChangeMakers mailingów co pewien czas, które mogą mięc charakter informacyjny, marketingowy etc.
 • Firma ChangeMakers nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy znajdują się na naszych stronach.

Warsztaty, coachingi, seminaria

 • Uczestnicy wszystkich szkoleń oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
 • Za wcześniejsza zgodą uczestnika, coaching może być nagrywany – uczestnik otrzymuje wtedy kopię coachingu, do ponownego przesłuchania w domu.
 • Po umówieniu coachingu jest on traktowany jako zamówiona usługa. Jeśli osoba zamawiająca zdecyduje się zmienić termin coachingu lub zrezygnować z niego, zobowiązana jest poinformować o tym firmę ChangeMakers co najmniej na 36 godzin przed umówioną datą. W przeciwnym wypadku, zostanie obciążona pełną opłatą za coaching.
 • Warsztaty, coachingi i szkolenia przeznaczone są dla osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą w nich brać udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • W przypadku ciągłego nieodpowiedniego zachowania uczestnika, firma ChangeMakers może poprosić go o opuszczenie szkolenia za zwrotem reszty pieniędzy.
 • Firma ChangeMakers może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu bez podawania przyczyn.
 • Firma ChangeMakers może odmówić każdemu uczestnictwa w coachingu bez podawania przyczyn.
 • Firma ChangeMakers ani żaden z jej pracowników nie są w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
 • Firma ChangeMakers i Artur Król nie są odpowiedzalni za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub ich nazwiska do swoich publikacji.
 • Jeśli z jakiś powodów nie mógłbyś przyjść na zapłacone szkolenie, możesz zawsze przyjść na następne w kolejnym terminie, nie płacąc nic dodatkowo (nawet w przypadku zmiany cen).
 • Seminaria, warsztaty i coachingi mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Nie stanowią one żadnej formy psychoterapii i nie mają na celu jej zastąpienia.
 • W przypadku coachingów indywidualnych, jeśli korzystasz równolegle z usług psychologa lub psychiatry oraz/lub przyjmujesz leki psychoaktywne, zobowiązany jesteś do poinformowania o tym przedstawicieli firmy ChangeMakers przed rozpoczęciem coachingu, a także do poinformowania swojego psychologa lub psychoterapeuty o tym, że zamierzasz podjąć coaching.Zaniedbanie tego obowiązku zwalnia firme ChangeMakers i jej przedstawicieli od wszelkich roszczeń.