Formy pomocy

Narzędzia Zmiany

Pracując z klientami dla uzyskania najlepszych dla nich rezultatów, prowadząc grupy szkoleniowe oraz rozwijając własne umiejętności wykorzystuje wiele narzędzi z zakresu psychologii, seksuologii i technik zmiany osobistej. Do najważniejszych metod z mojego repertuaru zaliczam:

Są również metody, które poznałem, przetestowałem, ale z różnych przyczyn obecnie nie wykorzystuje – jestem jednak zaznajomiony  z nimi oraz ich efektami ubocznymi i zdarza mi się np. pomagać ludziom z problemami, które pojawiły się w wyniku stosowania danej metody. Są to m.in:

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, albo chcesz umówić ze mną sesję, skontaktuj się teraz:

Artur Król
Tel. 505-506-874
artur@krolartur.com