Metafory, cz. 1

Metafory, część 1

 

Ludzie myślą metaforami. To nieunikniony wynik struktury języka, który u samych swoich podstaw jest ściśle metaforyczny. W efekcie, jakiekolwiek werbalne opisy świata również muszą, w swej naturze, być opisami metaforycznymi, nie opisami obiektywnymi. Jednocześnie, opis metaforyczny danej sytuacji może się bardzo różnić między osobami, nawet gdy werbalnie wydaje się być podobny – np. w metaforze „Kobiety są jak koty” jedna osoba może mieć na myśli koty domowe, a druga wielkie koty w rodzaju lwów. To z kolei prowadzi do wniosku, że różne sytuacje mogą być mniej lub bardziej trafnie opisane metaforami oraz, że określone metafory mogą być mniej lub bardziej korzystne dla osoby która je wykorzystuje. „Moje ciało jest jak stary, zardzewiały samochód”, w porównaniu z „Moje ciało jest jak nowoczesna, doskonale naoliwiona maszyna.” przekazuje podświadomości zupełnie inny zestaw poleceń, prowadząc do zupełnie odmiennych efektów zdrowotnych.Wiedzę tę można wykorzystać na wiele sposobów:

1.Poznawanie własnych metafor:

Usiądź i wypisz własne metafory dla istotnych elementów w Twoim życiu, np:

Ja jestem jak…
Moje ciało jest jak…
Zdrowie jest jak…
Miłość jest jak…
Rozwój jest jak…
Praca jest jak…
Uczucia są jak…

2.Przekształcanie własnych metafor

Gdy masz już określoną metaforę, możesz poszukać co jeszcze możesz w niej ulepszyć.

Np.

„Mój układ krwionośny jest jak droga szybkiego ruchu, dostarczająca potrzebne towary w najlepsze dla nich miejsca.”

„Jak możesz to ulepszyć?”

„Mogę dodać lepszą sygnalizację i oznakowanie, by wszystko trafiało szybko tam gdzie trzeba. Mogę poprawić nawierzchnię drogi i dodać dodatkowe pasy, oraz podwyższyć limit prędkości, przy jednoczesnym dbaniu o porządek na drodze. Mogę zatrudnić dodatkowe służby czyszczące, by oczyszczały pozostałości wypadków, śmieci, itp.”

„Ok, wyobraź sobie jak to robisz. Jak teraz działa Twój układ krwionośny?”

„Mój układ krwionośny jest jak ultranowoczesna, wspaniale przygotowana droga szybkiego ruchu, która…”

3.Szukanie odpowiedzi w metaforach

Gdy masz jakiś problem do rozwiązania, tłumaczysz sytuacje na poziom metafor, razem z metaforycznym odpowiednikiem problemu, rozwiązujesz problem w metaforze, po czym patrzysz jak to rozwiązanie działa na poziomie rzeczywistym.

4.Przekonywanie

Niekiedy skuteczniej jest opowiedzieć historię na poziomie metafory niż przechodzić przez czyjeś świadome opory przy przykołowaniu osoby do czegoś.

5.Celowe budowanie metafory

Możesz od samego początku celowo wprowadzać ludzi w metafory, np. motywując zespół poprzez opowiadanie metafory n.t. firmy i zespołu (w biznesie często używa się w tym celu metafor sportowych).